Tak To Się Zaczęło

Uczestniczyliśmy w liturgicznym akcie poświecenia wyremontowanej, starej plebanii jeleśniańskiej wybudowanej z cegły przez naszych praojców w roku 1817, utrzymanej w stylu klasycystycznym, z użytkowym poddaszem, nakrytym „arcypolskim” w architekturze europejskiej dwuspadowym dachem. Obiekt ten stanowi cenny przykład sakralnej architektury o wartościach ponadregionalnych. Nic więc dziwnego, że decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bielsku-Białej został 2 września 1986 roku wpisany do rejestru zabytków. W związku z podjętymi w roku 2007 pracami remontowymi, które były bardzo kosztowne, pracochłonne i żmudne, poszukiwaliśmy darczyńców i sponsorów. Sami członkowie Akcji Katolickiej nie byliby w stanie unieść tej odpowiedzialności finansowej. Wielu z nas ofiarowało swój czas i siły, wykonując potrzebne prace oraz realizując dozór nad nimi. Był to wielki wkład, który trudno przecenić i za który należy być wdzięcznym. Z pomocą przyszła nam diecezja, odczuwaliśmy wielką życzliwość i wsparcie ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, który spotykał się z nami, z Radą Diecezjalną Akcji Katolickiej – tu w Jeleśni – można powiedzieć na placu budowy . Wiele parafii materialnie wspierało to wielkie i ważne dzieło. Mogliśmy uczynić ważny postęp w remontach właśnie dzięki temu wsparciu, które otworzyło nam drogę do środków europejskich. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską środkami z dwóch źródeł: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, Działanie 4.1 „Infrastruktura Kultury” oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2007–2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Wielka w tym zasługa władz Sejmiku Śląskiego, ale także konserwatora śląskiego i konserwatorów w Bielsku-Białej na czele z panami Jackiem Koniorem i Mariuszem Godkiem, którzy życzliwie czuwali nad jakością wykonywanych prac. Wielka także zasługa architektów państwa Zofii i Piotra Wawrzeńczyków i kierowników budowy pana Tadeusza Kine i Roberta Tobiasza. Bez fachowej pomocy firmy Kozbud i jej kierownika śp. Zbigniewa Radziejowskiego nie byłoby to możliwe. To on w okresie, gdy nie mieliśmy środków finansowych, podejmował i realizował podstawowe prace. Po śmierci Zbigniewa pracami kierowała jego córka pani Joanna Szczypkowska. Dalsze prace konserwatorsko-adaptacyjne były realizowane przez firmę Wodpol z Żywca. To za sprawą prezesa Adama Marszałka i jego współpracowników prace te zostały ukończone, a budynek oddany do użytku z pięknie zagospodarowanym otoczeniem . Meble dostarczyła firma Pana Bogdana Bieli z Sułkowic, a sprzęt elektroniczny firma Pana Krzysztofa Palucha z Pszczyny. Wysiłki nasze wspierali także sponsorzy, którym dzisiaj serdecznie dziękujemy. Do nich zaliczamy m. in. Pana Jacka Pilcha i jego zakład, Krzysztofa Lubera i jego firmę, Tadeusza Juraszka prezesa banku w Węgierskiej Górce, Stanisława Kaszowskiego i Henryka Oczkowskiego z firmą Skobud , Wojciecha Gawła z Zarzecza, Janusza Marszałka z Oświęcimia, Czesława Wróbla z Bestwiny. Szczególne podziękowania składamy Ks. Prof. Tadeuszowi Borutce naszemu opiekunowi duchowemu, który wspierał nas modlitwą zawierzając nasze prace opatrzności Bożej, czego wyrazem jest ufundowana przez Ks. Tadeusza figurka św. Józefa, któremu zawierzyliśmy Akcję Katolicką oraz nasze działania z utworzonym Ośrodkiem w Budynku Starej Plebani. Ufamy, że budynek ten będzie służył przede wszystkim formacji członków Akcji Katolickiej, nie tylko z naszej diecezji, lecz także z całej Polski. Będzie dostępny dla wszystkich, którzy zechcą z niego skorzystać. Będzie otwarty na wszelkie inicjatywy samorządowe, począwszy od gminy Jeleśnia, poprzez powiat i województwo. Wiążemy wielkie nadzieje z przygranicznym położeniem terenu i możliwością otwarcia się na współpracę z naszymi południowymi sąsiadami. Pragniemy w tym pięknie odnowionym budynku utworzyć Ośrodek Religijno-Kulturalny. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali w jego realizacji. Najpiękniejszą formą wdzięczności jest modlitwa, dlatego też obiecujemy naszą pamięć w modlitwach w intencjach wszystkich naszych wymienionych i niewymienionych dobroczyńców.

Kliknij w link i zobacz jak było Dawniej i jak jest Teraz w naszej galerii zdjęć.

All rights reserved © 2018 by Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej