W sobotę 27 czerwca w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni miała miejsce szczególna uroczystość. Akcja Katolicka naszej diecezji uczciła 100. rocznicę chrztu św. Jana Pawła II.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 wykładem Ks. prof. dr hab. Antoniego Świerczka, prorektora Uniwersytetu Papieskiego Świętego Jana Pawła II. Tematem prelekcji była rola wychowania chrześcijańskiego w rozwoju osoby ludzkiej. Ksiądz profesor, opierając się na nauczaniu świętego Jana Pawła II, wskazał szczególną rolę rodziny w wychowaniu. Szczególnie podkreślona została rola mężczyzny i kobiety w małżeństwie, jako wspólnoty, której zadaniem jest wychowanie religijne swoich dzieci oraz kształtowanie ich świadomości autentycznych członków Kościoła katolickiego. W zadaniu tym istotna pozostaje „samoposiadanie” osoby, jako podstawa „samopanowania”, którego celem jest prawdziwa miłość rozumiana jako bezinteresowny dar z siebie samego. Ta autentyczna miłość osób stanowi fundament budowania wspólnoty osób oraz kształtowania relacji międzyludzkich opartych na prawdzie o człowieku i jego powołaniu.

Po wykładzie odprawiona została Msza św. koncelebrowana, uświetniona śpiewem członków Zespołu Romanka z Sopotni Małej. Homilię wygłosił nasz drogi Asystent Ks. prof. Tadeusz Borutka, który przybliżył nam wydarzenie chrztu św. Jana Pawła II, przedstawił postać ks. Franciszka Żaka, kapłana który ochrzcił przyszłego Papieża oraz przedstawił znaczenie sakramentu chrztu świętego w życiu każdej osoby wierzącej.

Następnie zgromadzeni goście spotkali się na wspólnym poczęstunku, aby przy śpiewie zespołu wspólnie świętować to ważne dla Kościoła i naszej Ojczyzny wydarzenie.

Serdecznie dziękujemy Ks. prof. dr hab. Antoniemu Świerczkowi za zaszczycenie nas swoją obecnością i wygłoszoną prelekcję, Zespołowi Romanka za uświetnienie uroczystości pięknym śpiewem, Pani Zofii Kupczak, Pani Alicji Kozak, Panu Zdzisławowi Łukaszkowi oraz Panu Krzysztofowi Luberowi za okazaną pomoc przy organizacji uroczystości oraz wszystkim jakże licznie zgromadzonym gościom na czele z Panem ministrem Stanisławem Szwedem z małżonką.

All rights reserved © 2018 by Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej