"Oto dzień, który uczynił Pan: radujmy się w nim i weselmy"
(Ps 118 [117], 24)


Ksiądz Asystent oraz Prezes wraz z Zarządem
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej
pragną życzyć

Aby w naszych sercach zawsze był widoczny blask nadziei
Zmartwychwstania.

Niech Zmartwychwstały Jezus umacnia nas w świętości,

której wyrazem będzie chrześcijańska radość oraz wzajemna życzliwość.


Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,


niech stanie się źródłem wzmacniania ludzkiego ducha


oraz napełnia nasze serca pokojem i wiarą w zwycięstwo dobra nad złem,
życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.


Niech da siłę w pokonywaniu trudności


i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.


z serdecznymi pozdrowieniami

ks. Tadeusz Borutka
Prezes Andrzej Kamiński z Zarządem

All rights reserved © 2018 by Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej