W sobotę 21 maja w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni odbyła się Sesja Naukowa Akcji Katolickiej Diecezji Bielsk-Żywieckiej, która w szczególny sposób poświęcona była Eucharystii. Sesja rozpoczęła się w Kościele św. Wojciecha o godzinie 10.00 uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Janusza Mastalskiego. W spotkaniu, poza Księdzem Biskupem, udział wzięli Ksiądz dr Stanisław Mieszczak – postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Jana Marszałka, Ksiądz Asystent DIAK Tadeusz Borutka, Ksiądz Cezary Dulka – proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie, Pan minister Stanisław Szwed, członkowie Zarządu DIAK oraz liczne grono członków i sympatyków naszego stowarzyszenia z ponad trzydziestu Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej diecezji Bielsko-Żywieckiej. Na wstępie Pan Prezes Andrzej Kamiński powitał Księdza Biskupa, zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników. W trakcie homilii Ksiądz Biskup podkreślił wartość naszego stowarzyszenia w misji apostolskiej Kościoła oraz potrzebę dalszego zaangażowania w sprawy społeczne i formację duchową członków Akcji Katolickiej. Mszę św. uświetnił swoim śpiewem Chór św. Józefa z Zabrzega pod kierunkiem Pani Sylwii Strządały.

Po Mszy św. miały miejsce dwa wykłady – Księdza Biskupa Janusza Mastalskiego oraz Księdza dr Stanisława Mieszczaka. Czcigodni Księża Prelegenci skupili się w szczególny sposób na Eucharystii i Jej znaczeniu w procesie kształtowania życia duchowego osób wierzących oraz Jej szczególnej roli w realizacji chrześcijańskiej misji świadczenia o Prawdzie Ewangelii.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania i podziękowaniach dla Czcigodnych Księży prelegentów wyrażonych słowami Księdza Asystenta Tadeusza Borutki, goście oraz wszyscy uczestnicy przeszli pod Ośrodek Rekolekcyjny Akcji Katolickiej, gdzie czekał na nich poczęstunek. Był to dla nas wszystkich wyjątkowy czas miłych rozmów i wspomnień oraz refleksji nad głębokimi treściami zawartymi we wcześniejszych prelekcjach.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania JE Księdzu Biskupowi Januszowi Mastalskiemu oraz Księdzu dr Stanisławowi Mieszczakowi za obecność oraz skierowane do nas słowo. Dziękujemy Państwu Marii i Janowi Wróbel oraz członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Jeleśni za szczególny wkład w organizację spotkania oraz wszystkim przybyłym gościom za udział i miłą atmosferę.

Autorką zdjęć jest Pani Bernadetta Mentel. Dziękujemy!

Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w zakładce Galeria.
Kliknij ten link aby przenieść się do galerii.

Relacje video autorstwa Pana Eugeniusza Jachyma. Dziękujemy!

All rights reserved © 2018 by Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej