W dniach 16 i 17 grudnia odbyły się rekolekcje adwentowe Akcji Katolickiej w Jeleśni, w naszym Ośrodku Formacyjnym. Rekolekcje prowadził biskup z Ukrainy – ks. bp Edward Kawa. W rekolekcjach uczestniczyło w sumie 70 osób. Sobotnie spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu, odśpiewaniem Godzinek do Najświętszej Maryi Panny, a następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej przez ks. Biskupa i asystenta diecezjalnego ks. prof. Tadeusza Borutkę.

Ksiądz biskup nawiązując do czytanej Ewangelii o rodowodzie Chrystusa mówił, że Bóg dziś nas zaprasza żebyśmy popatrzyli na nasze życie przez pryzmat przodków. Zobaczymy, że zawsze gdzieś był Bóg. Mówił o trzech rzeczach, które trzeba czynić, aby stać się narzędziem w ręku Boga. Jest to po pierwsze widzieć, po drugie rozeznać, po trzecie działać.

Widzieć tzn. mamy mieć jasne spojrzenie, bo teraz jest wielka manipulacja informacją. Dobre i jasne spojrzenie możemy mieć tylko przez czytanie słowa Bożego.

Rozeznać – podstawą rozeznania są przykazania Boże. To teraz jest najbardziej potrzebne, aby trzymać się przykazań.

Działać. Chodzi przede wszystkim o działanie wewnętrzne. Zachowanie tradycji (np. wigilia, choinka, pasch itp.)nie może przysłaniać Jezusa, naszego Zbawiciela.

W konferencji ks. Biskup oparł się na 17 rozdziale Pierwszej Księgi Królewskiej o proroku Eliaszu. Mówił, ze ważne jest słuchanie Boga i posłuszeństwo Bogu, że dziś jest potrzeba odrodzenia ważności Chrztu świętego. Wymienił takie trzy ważne sprawy, które dziś są pilnie potrzebne, a to:

  1. Odrodzenie tożsamości dzieci Bożych ( jesteśmy po to powołani jako dzieci Boże, że żyjemy, aby się przygotować do wieczności)
  2. Trzymanie się Eucharystii, która jest sercem życia Kościoła
  3. Potrzeba nowej Pięćdziesiątnicy ( potrzebna jest odwaga, głoszenie dobrej nowiny, głoszenie Chrystusa, nie bać się dawać świadectwa).

Był też czas na rozmowy, pytania do ks. Biskupa o sytuacji Kościoła w Ukrainie, o pomocy Polski dla Ukrainy, która jest ogromna, jak mówił ks. Biskup.

Bardzo dziękujemy ks. prof. Tadeuszowi Borutce, naszemu kochanemu asystentowi Akcji Katolickiej za zaproszenie ks. biskupa na rekolekcje oraz za dary dla Ośrodka tj. 4 ornaty.

Irena

Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w zakładce Galeria.
Kliknij ten link aby przenieść się do galerii.

All rights reserved © 2018 by Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej