„A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca
pełen łaski i prawdy”.
Ewangelia wg św. Jana 1, 14

Zarząd Diecezjalnego Instytutu

Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej

pragnie życzyć

radości z Narodzenia Zbawiciela oraz pokoju i ciszy Betlejemskiej Groty.

Niech Chrystus, Wcielone Słowo Boga, obdarza wszystkich swoimi łaskami,

niech wspiera i umacnia w podejmowaniu ważnych życiowych zadań i obowiązków

oraz niech otacza swoją opieką w Nowym 2023 Roku.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Prezes DIAK

All rights reserved © 2018 by Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej