W piątek 13 stycznia w Ośrodku Rekolekcyjnym Akcji Katolickiej miało miejsce szczególne wydarzenie. Tego dnia Ośrodek Rekolekcyjny w Jeleśni odwiedził Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej w Polsce Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Mendyk, Ordynariusz diecezji Świdnickiej.

W spotkaniu udział wzięli Ksiądz Asystent DIAK Tadeusz Borutka, Ksiądz prałat Emil Dyrda, Wójt Gminy Jeleśnia Pani Anna Wasilewska, Prezes DIAK Pan Andrzej Kamiński, Pani v-ce Prezes Irena Olma, członkowie Zarządu DIAK, Delegat do Rady KIAK Pan Krzysztof Luber, pierwszy prezes DIAK Pan Piotr Moll, oraz Prezesi i przedstawiciele parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej z Sopotni Małej, Żywca Zabłocia, Buczkowic, Pietrzykowic, Kóz, Łodygowic, oraz Małych Kóz.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 od wspólnej modlitwy oraz nabożeństwa w kaplicy Ośrodka. Następnie uczestnicy przeszli do sali konferencyjnej, w której rozpoczęła się część oficjalna spotkania. Prezes DIAK powitał Księdza Biskupa oraz zgromadzonych gości, po czym przedstawił Księdzu Biskupowi działalność Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej diecezji Bielsko-Żywieckiej. O początkach tworzenia struktur DIAK opowiedział pierwszy Prezes Pan Piotr Moll. Pani Irena Olma przedstawiła historię i działalność redakcji czasopisma „Akcja”, historię Przeglądów Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek oraz fundacji „Światło Nadziei”, a Pan Krzysztof Luber historię działalności zespołu radiowego tworzącego audycję „Nasz czas”, emitowaną w radio „Anioł Beskidów”. Na zakończenie prezentacji Pan Edward Żmij z POAK Cz-Dz Podraj oraz Pan Bogusław Wnętrzak z POAK Rychwałd opowiedzieli historię powstania swoich parafialnych oddziałów oraz przedstawili ich aktualne działania.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Ksiądz Biskup, który podkreślił wartość zaangażowania członków naszego stowarzyszenia w proces ewangelizacji oraz świadectwa wiary w życiu codziennym. Nasz Czcigodny Gość zwrócił uwagę na potrzebę budowania wspólnoty opartej na autentycznej miłości i zaufaniu, której fundamentem jest Jezus Chrystus.

Po części oficjalnej uczestnicy zgromadzili się na wspólnym posiłku, by przy akompaniamencie kolęd śpiewanych przez Zespół „Romanka” z Sopotni Małej cieszyć się swoją obecnością oraz wymianą wspomnień i doświadczeń z pracy na rzecz naszego stowarzyszenia.

Pragniemy serdecznie podziękować Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Markowi Mendykowi za owocne spotkanie i skierowane do nas słowo. Dziękujemy Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej w Sopotni Małej na czele z Panią Prezes Zofią Kupczak za organizację spotkania, Państwu Marii i Janowi Wróbel oraz Pani Prezes POAK w Jeleśni Pani Bernadetcie Mentel za pomoc przy organizacji spotkania, Pani Wójt Annie Wasilewskiej, członkom Zespołu Romanka oraz wszystkim przybyłym gościom za obecność, wypowiedziane słowa i miłą atmosferę.

GALERIA ZDJĘĆ autorstwa Pani Bernadetty Mentel.
Kliknij ten link aby przenieść się do galerii.

All rights reserved © 2018 by Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej